Zaštita osobnih podataka

Općina Sopje će u svom svakodnevnom radu sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa primjenom odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka, a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi te će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

NORMATIVNI OKVIR:

  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) – GDPR
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ Republike Hrvatske, broj: 42/2018)

VODITELJ OBRADE:
Općina Sopje
Adresa: Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje
Kontakt: opcinasopje@gmail.com

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Ime i prezime: Ivana Piplica, mag.iur.
Kontakt: 091/4699-993
ipiplica.municipal@gmail.com

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

_ZAHTJEV ispitanika na ispravak
_ZAHTJEV ispitanika na pristup
_ZAHTJEV ispitanika o povlacenju privole
_ZAHTJEV ispitanika za pravo na brisanje (pravo na zaborav)
_ZAHTJEV ispitanika za pravo na ogranicenje obrade
_ZAHTJEV ispitanika za pravo na prigovor

Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacija

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA – 1.1.2020.