Zadnja Opomena pred raskid ugovora

Zadnja Opomena pred raskid ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Sopje. Temeljem čl. X. Ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, propisano je da obvezu plaćanja kupoprodajne cijene uplaćujete najkasnije na isti dan svake naredne godine, a to je najkasnije do 01. svibnja tekuće godine.
Dana 01. svibnja 2012. godine dospijeva vam druga neplaćena rata

Ovdje možete preuzeti dokument Zadnja Opomena pred raskid ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Sopje u PDF formatu (18).

[dt_divider style=”wide”/]

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SOPJE

KLASA:320-01/12-01/
UR.BROJ: 2189/10-04-12-01
Sopje 27. siječnja 2012. godine

Predmet: Zadnja Opomena pred raskid ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Sopje.

Temeljem Ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, koji otplaćujete na rate, Klasa:______________________, utvrdili smo da niste podmirili obveze plaćanja proistekle iz navedenog Ugovora.

Temeljem čl. X. Ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, propisano je da obvezu plaćanja kupoprodajne cijene uplaćujete najkasnije na isti dan svake naredne godine, a to je najkasnije do 01. svibnja tekuće godine.
Dana 01. svibnja 2012. godine dospijeva vam druga neplaćena rata, a po navedenom članku iz ugovora o prodaji citirano:»prodavatelj može raskinuti ovaj ugovor ako kupac dođe u zakašnjenje s najmanje dvije obročne otplate».
Opominjemo Vas da krajnje ozbiljno shvatite ovu opomenu i nastojite podmiriti svoje obveze, jer u slučaju neplaćanja bit ćemo prisiljeni postupiti po Zakonu, odnosno po članku X ugovora o prodaji i raskinuti Vaš ugovor.
U slučaju da niste u mogućnosti podmiriti iznos dugovanja u predviđenom roku, možemo sklopiti upravu nagodbu prema kojoj će biti regulirana daljnja otplata obroka plaćanja poljoprivrednog zemljišta.

Ukoliko ste navedenu obvezu podmirili smatrajte ovu opomenu nevažećom.

NAČELNIK
Josip Granjaš