Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sopje 2018. – 2025.