PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

• pisanim putem na adresu:

Općina Sopje
Kralja Tomislava 20
33525 Sopje

• putem elektroničke pošte: opcinasopje@gmail.com

• telefonom na broj: 033/548-408

• službenik za informiranje: Ana Martinković Krištan, pročelnica”

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

PRAVILNIK O OSTAVRIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE SOPJE

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije

Odluka o ustojavanju kataloga informacija Općine Sopje

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)

OBRASCI

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Žalba šutnja uprave pristup informacijama

 

IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU:

IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU:

IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU:

IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU:

IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU:

IZVJEŠĆA ZA 2021. GODINU:

IZVJEŠĆA ZA 2022. GODINU: