KONTAKT

Općina Sopje

Adresa: Kralja Tomislava 20

Telefon: 033 / 548-408 , 033/400-383, 033 / 400-384,

Fax: 033 / 548-026

OIB: 14591526070

E-mail: opcinasopje@gmail.com

Radno vrijeme za stranke:

ponedjeljak – petak od 07:00 – 15:00 sati