GOSPODARSTVO

Gospodarstvo

Sopje - reljefOpćina Sopje je isključivo poljoprivredna, jer na njenom području nema niti jednog industrijskog pogona. Ovdje je glavna biljna proizvodnja ratarskih kultura, a na manjim površinama duhana i povrća. Stočarska proizvodnja je slabo razvijena i uglavnom se zasniva za vlastitu potrošnju.

Otprilike dvadesetak OPG-a (obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava) se bavi intenzivnijom proizvodnjom mlijeka (više od pet grla goveda), tovne junadi i tovnih svinja se bavi otprilike dvadesetak proizvođača.

 

Na području Općine Sopje djeluju i  trgovačka društva koja nemaju sjedište u općini:

 • Agroland d.o.o. Virovitica
 • NTL  d.o.o. trgovački lanac Sesvete
 • METSS trgovina Čakovec

Sa područja Općine Sopje sva sjedišta imaju slijedeća trgovačka društva:

 • “Sopje-Comerc” iz Sopja
 • “Drvo trgovina” d.o.o. Sopje (Slatina)
 • “PZ Sopje” iz Sopja
 • “Olovnik” iz Sopja (Slatina)
 • “Bistrica” iz Sopje (Novaki)
 • Sopjanka d.o.o. Sopje

Trgovačka društva NTL i METSS uglavnom se bave prodajom širokih paleta robe, dok se ostala društva bave izričito proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, raspodjelom i prodajom.

Od poljoprivrednih udruga ne postoje niti jedna koja se bavi ikakvom proizvodnjom, izuzev onih udruga koje se bave isključivo sindikalnim problemima seljaka i seljaštva. Postojanost zadruga kao opći naziv, a iz prošlih vremena je samo imenom nazvan kao takav i iza njega stoje pojedini pravni subjekti koji svoju koordiniranu proizvodnju štite i prezentiraju u okviru zadruga.

Savjetodavne službe na našem području uglavnom rade sa područnih ispostava Slatina i Virovitica, tako sa našeg područja glede struke (poljoprivredne proizvodnje) postoje dva takova čimbenika. Iz selekcijskog centra za stočarstvo VPŽ se nadgleda i redovito kontrolira proizvodnja mlijeka, odgoja teladi i sl. Ovaj vid proizvodnje i gospodarenja uredno kontroliraju i vode VETERINARSKE POSTAJE:

 • “NOVET” iz Čađavice i
 • “SLATINA” iz Slatine

Novim ustrojstvom gradova i općina, svaka jedinica lokalne samouprave imala je dužnost da svojim planom prostornog uređenja, dade sebi odrednice na kojim područjima treba izgraditi, (poštivajući okvire zakona) gospodarske ili poduzetničke zone. Općina Sopje momentalno ne posjeduje ovakve planove i projekte i trenutno se nalazi u fazi izrade plana prostornog uređenja Općine Sopje.
Vizija razvoja

Detaljnim pregledom područja djelatnosti po prioritetima i problemima ovog područja, te uzimajući u obzir prijedloge rješenja jedinice lokalne samouprave i lokalnih nositelja razvoja slijedeće djelatnosti su od primarne važnosti za Općinu Sopje:

Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja

 • uzgoj žitarica (sjemenske i merkantilne robe – sjemenski kukuruz, soja, ječam, zob, grahorice)
 • uzgoj trajnih nasada (orasi, lješnjaci, maline kupine)
 • proizvodnja sadnog materijala
 • uzgoj u natkrivenim prostorima plastenici, staklenici
 • voćarstvo (jabuke, šljive)
 • povrtlarstvo (kiseli program – paprika, krastavci, krumpir, patlidžan, mrkva, batata, kamilica, krmno i povrtno bilje)
 • gljivarstvo (proizvodnja, sakupljanje i prerada)
 • ljekovito i aromatično bilje te njihova prerada (sušenje, eterična ulja) i
 • eko-proizvodnja usjeva, voća i povrća

Ulaganja u kapacitete za preradu i konzerviranje voća i povrća

 • ulaganja u opremu i mehanizaciju za berbu, doradu, konfekcioniranje i pakiranje voća i povrća
 • izgradnja hladnjače
 • ulaganja u sustav navodnjavanja
 • ulaganja u izgradnju i opremanje sušara i skladišnih prostora i
 • ulaganja u opremu i kapacitet za pakiranje i prerada u pčelarstvu

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

 • govedarstvo
 • pčelarstvo
 • svinjogojstvo
 • peradarstvo
 • ovčarstvo
 • kozarstvo
 • uzgoj, lov i briga o divljači
 • odgoj i dresura terapijskih konja

Šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima

 • šumarstvo, sječa drva i usluge povezane s njima
 • proizvodnja peleta ( briketi za ogrjev)
 • izgradnja kapaciteta za iskorištavanje organskog otpada iz poljoprivrede i šumarstva

Turističke usluge

 • usluge seoskog turizma
 • rekreacijski turizam
 • zdravstveni turizam
 • lovni turizam i
 • terapijsko jahanje

Ostale djelatnosti

 • proizvodnja eko-gnojiva
 • proizvodnja bio dizela
 • proizvodnja bio-ulja (uljana repica)
 • ribarstvo, uzgoj riba i usluge povezane s njima