Financijska potpora redovitim studentima u akademskoj godini 2019./2020.

Općina Sopje raspisuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj 2019./2020.

Rok za podnošenje Prijave za dodjelu studentske potpore je 5. studeni 2019.godine. Prijave za dodjelu financijske potpore dostavljaju se na adresu:

Općina Sopje,
Kralja Tomislava 20,
33525 Sopje,
s naznakom – Za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI

Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima objavit će se na web stranici Općine Sopje te na oglasnim pločama na području Općine.

Natječaj i Obrazac Prijave:

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE – AKADEMSKE 2019. – 2020.

Obrazac prijave