Dječji vrtić Bambi – Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • pisanim putem na adresu:

Dječji vrtić Bambi Sopje
Kralja Tomislava 6
33525 Sopje

• putem elektroničke pošte: bambisopje@gmail.com

• telefonom na broj: 033/733-126

• službenik za informiranje: Zrinko Grgić, ravnatelj-odgojitelj”

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – Excel