Dječji vrtić Bambi – Kontakti

DJEČJI VRTIĆ BAMBI

Adresa: Kralja Tomislava 6

    33525 Sopje

Telefon: 033/733-126

OIB: 63840440843

E-mail: bambisopje(at)gmail.com