Odluka o zasnivanju radnog odnosa na puno radno vrijeme

Odluka o zasnivanju radnog odnosa na puno radno vrijeme