OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE SOPJE

Tvrtka Pestrid d.o.o. obavještava da će se vršiti tretiranje komaraca na području Općine Sopje dana 13.06.2023. u vremenu od 19:00 – 22:00 sata.

Obavijest – Operativni plan dezinsekcija komaraca Općina Sopje