Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Sopje

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Sopje

Ponudbeni list

Troškovnik