Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Sopje

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove Savjeta mladih Općine Sopje i njihovih zamjenika koji se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Općini Sopje, uvažavajući načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i aktivnog sudjelovanja mladih.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike predlažu udruge koje su sukladno statutima ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, podmladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 10 mladih u roku od 15 dana od objave javnog poziva.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Općine Sopje www.sopje.hr te u sredstvima javnog priopćavanja.

Javni poziv

Popis članova neformalne skupine

Prijedlog kandidature za članoce i zamjenke članova Savjeta Mladih Općine Sopje