Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Sopje u području kulture za 2022.