Obavijest o podjeli božićnih poklon paketa

Obavještavaju se umirovljenici s prebivalištem na području općine Sopje čija ukupna primanja po osnovi svih tuzemnih i inozemnih mirovina koje primaju ne prelaze 1.700,00 kn mjesečno i korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s prebivalištem na području općine Sopje da će Općina Sopje podijeliti božićni poklon paket u vrijednosti od 200,00 kuna.

Kako bi ostvarili svoje pravo na božićni poklon paket umirovljenici i korisnici zajamčene minimalne naknade  trebaju u Općinu dostaviti popunjen zahtjev za ostvarivanje prava, uz koji je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

presliku odreska od mirovine za prethodni mjesec ili potvrdu o visini mirovine izdanu od  HZMO-a za prethodni mjesec ili presliku Rješenja o zajamčenoj minimalnoj naknadi Centra za socijalnu skrb

– presliku osobne iskaznice.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na božićni poklon paket može se preuzeti na službenoj stranici Općine Sopje, www.sopje.hr ili u Općini Sopje uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Umirovljenici i korisnici zajamčene minimalne naknade Zahtjev s potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti:

– poštom na adresu Općina Sopje, Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje, ili

– e-mail: opcinasopje@gmail.com.

Ukoliko to nisu u mogućnosti Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom mogu dostaviti i osobno u Općinu Sopje uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

Rok za podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na božićnicu je 13. prosinac 2021. godine.

Molimo sve građane koji ostvaruju pravo na božićni poklon paket da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

Zahtjev-za-ostvarivanje-prava-na-božićni-poklon-paket