Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na podučju Općine Sopje za 2021. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva na podučju Općine Sopje za 2021. godinu

Obrazac 1. – Zahtjev_za_potporu

Obrazac 2. – Izjava_o_korištenim_potporama_male_vrijednosti

Obrazac 3. – Izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja

Obrazac 4. – Izjava-o-broju-zaposlenih-osoba

Obrazac 5. – Izjava-da-prijavitelj-nije-u-postupku-predstečaja-stečaja-ili-likvidacije