Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Sopje

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji
na području Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 3/20 ) i Odluke Načelnika o
raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Sopje, KLASA:370-01/20-01/01,
URBROJ:2189/10-04-20-1, od 16. srpnja 2020. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Sopje, objavljuje

J A V N I P O Z I V mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Sopje

Ovim Javnim pozivom i mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih
obitelji na području Općine Sopje namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene
problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanje naseljavanja mladih obitelji na
području Općine Sopje.

Javni poziv mladim obiteljima

Obrazac 3

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 7

Obrazac 8

Obrazac 9

Obrazac 10

Obrazac 11