Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Sopje u području sporta za 2020. godinu

Općina Sopje objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Sopje u području sporta za 2020. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 09. ožujka 2020. godine.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Sopje u području sporta za 2020. godinu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac opisnog izvješća

Obrazac proračuna programa ili projekta

Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Obrazac životopisa

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Uputa za prijavitelje