Sopjanima blagdani uljepšani koncertom božićnih pjesama u župnoj crkvi sv. Marije Magdalene

U župnoj crkvi sv. Marije Magdalene u Sopju u subotu, 28. prosinca, održan je božićni koncert naziva ”Slava Bogu na visini”. Zbor sv. Vid župe sv. Marije Magdalene Sopje bio je domaćin i organizator tradicionalnog koncerta božićnih pjesama u izvođenju crkvenih, dječjih i zborova mladih na kojemu su nastupili, najprije svi zborovi pojedinačno, a na kraju svi zajedno. Ove godine blagdane Sopjanima su uljepšali Crkveni zbor mladih iz Zdenaca, Dječji zbor Zvjezdice, Zbor župe sv. Barbare Sladojevci, Filijalni zbor Josipovo i Zbor sv. Vid župe sv. Marije Magdalene Sopje. (ADF; Fotografije V. Hrgetić)