Napreduju radovi na energetskoj obnovi vatrogasnog doma u Sopju

Općina Sopje tekuće je godine Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU prijavila projekt energetske obnove vatrogasnog doma u Sopju. Projekt je prošao i za njega je odobreno 350.000 kuna.

Cilj projekta je uređenjem dotrajale i sprečavanjem propadanja zgrade DVD-a u naselju Sopje omogućiti siguran i kvalitetniji boravak korisnicima zgrade te će doprinijeti socijalnoj i demografskoj revitalizaciji općinskoga područja, kao i održati tradiciju dobrovoljnih vatrogasnih društava i sprečavanje gubitka istih, te jačanje sigurnosti u zaštiti od požara.

Kako napreduju radovi na energetskoj obnovi vatrogasnog doma, koje izvodi tvrtka UZOR-color d.o.o. iz Virovitice, pregledao je općinski načelnik Berislav Androš.

– Ovim projektom promijeniti ćemo kompletnu stolariju, ide i nova fasada s izolacijom, promjeno je cijelo krovište, a i nova garažna vrata već su postavljena. Garažna vrata su po zadnjim standardima na daljinski upravljač. Za dva do tri tjedna radovi bi trebali biti završeni i dati na korištenje vatrogascima, a u zgradi će, kao i do sada, biti i ambulanta. Također, sa donatorima iz austrijskog Tirola, koji su već puno vozila dopremili na područje naše županije, dogovorili smo donaciju dva vatrogasna navalna vozila koja bi trebala stići na proljeće – prigodom obilaska radova rekao nam je načelnik Androš. (www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)