POZIV ZA MLADE NA SUDJELOVANJE NA DIJALOGU EU S MLADIMA

Dijalog EU-a s mladima uspostavljen je kao jedan od instrumenata dijaloga s mladima i organizacijama koji se bave s mladima i služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značaja za mlade.

Trenutno se provodi 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na temu “Stvaranje mogućnosti za mlade” u razdoblju od siječnja 2019. do sredine 2020. godine tijekom predsjedavanja, Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, koji je namijenjen mladima pa pozivamo sve mlade od 15 do 30 godina da se uključe u proces Dijaloga i da iznesu svoje stavove i na taj način sudjeluju u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Upitnik možete ispuniti ovdje: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/