JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE SOPJE ZA 2019. GODINU

Na temelju Odluke o načinu financiranja javnih potreba Općine Sopje (Službeni glasnik općine Sopje, broj 2/15) i članka 40. Statuta Općine Sopje (Službeni glasnik broj 1/13, 1/14 i 1/18) Općinski načelnik Općine Sopje objavljuje

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE SOPJE ZA 2019. GODINU

Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa iz proračuna Općine Sopje za 2019. godinu

PRIJAVNICA