Izvještaj sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Sopje

Dana 31. siječnja 2019.godine (četvrtak), održana je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Sopje s početkom u 19,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Sopje.
Sjednici je prisustvovalo 9 od 12 vijećnika.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Sopje razmatrani su i jednoglasno usvojeni sljedeći akti: Odluka o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sopje, Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, usvojen je i Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika Općine Sopje kao i Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa području Općine Sopje. Prihvaćene su i odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Sopje članu Općinskog vijeća Općine Sopje.