Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sopje

Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), Načelnik Općine objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sopje.

Javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje počinje dana 07. siječnja 2019. godine, a završava zaključno sa danom 15. siječnja 2019. godine.

Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje biti će izložen svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Sopje, Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Javno izlaganje o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje održat će se 10. siječnja 2019. godine u 10,00 sati u prostoriji vijećnice Općinskog vijeća Općine Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 15. siječnja 2019. godine.

U nastavku tekst objave i dokumentacija:

Javna rasprava

pplan_sopje_iv_izmjene