14. sjednica Općinskog vijeća Općine Sopje 20. prosinca u 19h

Dana 20. prosinca 2018.godine, održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Sopje u prostorijama vijećnice Općine Sopje, s početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane 29. studenog 2018. godine;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Sopje za 2018. godinu;
4. Usvajanje treći Izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sopje za 2018. godinu;
5. Usvajanje treći Izmjena i dopuna programa javnih potreba civilne zaštite Općine Sopje za 2018. godinu;
6. Usvajanje treći Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
7. Usvajanje treći Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
8. Usvajanje drugih Izmjena i dopuna programa javnih potreba u području socijalne skrbi i pomoći građanstvu općine Sopje za 2018. godinu
9. Usvajanje prvih Izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Općine Soje za 2018. godinu
10. Usvajanje prvih Izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu Općine Sopje za 2018. godinu
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuna Statuta Općine Sopje
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu općine Sopje za 2019. godinu
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o javnim priznanjima Općine Sopje
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Sopje
15. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Sopje
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Analize stanja sustava civilne zašite Općine Sopje
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019-2021. godina
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izviješća o obavljenom stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije na području Općine Sopje za 2018. Godinu
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Sopje