Općina Sopje potpisala ugovor o sufinanciranju s Dječjim vrtićem Suncokret iz Slatine

Nastavno na odluku Općinskog vijeća o sufinanciranju boravka djece u vrtiću, načelnik Općine Sopje Berislav Androš danas (ponedjeljak) je potpisao ugovor sa Dječjim vrtićem Suncokret iz Slatine.

Tako će sada roditelji mališana koji imaju prebivalište na području općine Sopje imati priliku koristiti potporu u 60-postotnom iznosu od ukupne cijene vrtića. To je jedna od niza novih mjera za mlade koju Općina Sopje provodi kako bi se pomoglo mladima i samim roditeljima u školovanju i obrazovanju djece.

– Ovom prigodom se pozivaju i svi zainteresirani koji žele koristiti potporu u prostorije Općine Sopje kako bi ih uputili što je potrebno za ispunjavanje formalnih uvjeta za navedenu potporu – rekao je prigodom potpisivanja ugovora načelnik Općine Sopje, Berislav Androš. (ADF; Opićna Sopje)