Odluke sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sopje

Dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sopje i glasanje (PDF 10MB)

Odluke sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Sopje (PDF 2MB )