ODRŽANA 3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SOPJE

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sopje (“Službeni glasnik Općine Sopje” broj 1/2013 i 02/2014) i Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Kapinci – Sopje (Klasa 302-02/15-O1/04; UrBroj: 2189/10-01-15-01 od 21.07.2015.godine), Općinsko Vijeće Općine Sopje, na svojoj 3. sjednici održanoj 29. rujna 2017. godine, donijelo je slijedeće odluke:

ODLUKE DONEŠENE NA 3. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SOPJE (PDF 2MB)