Obavijest vlasnicima nekretnina sa područja Općine Sopje – veza TK operateri

Obavještavaju se vlasnici nekretnina sa područja Općine Sopje koji imaju saznanja da infrastrukturni operateri koriste iste nekretnine, prije svega oranice za instaliranje svojih komunikacijskih mreža i druge povezane opreme da Zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja infrastrukturnog operatera za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu, kao i za utvrđivanje visine naknade za pravo puta mogu uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti Zagreb.

Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice te izvadak iz zemljišne knjige (neslužbenu kopiju).

Obrazac zahtjeva može se podići u Općini Sopje, Kralja Tomislava 20,  SOPJE  ili se može preuzeti sa linka:

 

općina sopje zahtjev vlasnika za plaćanje naknade za pravo puta temeljem posjedovnog lista

općina sopje zahtjev vlasnika nekretnine za naknadu za pravo puta temeljem vlasničkog lista