KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SOPJE

Za  dan  12. lipanj 2017.godine sa početkom u  13,00  sati  sazvana je Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sopje.

Sjednica će se održati u prostorijama Vijećnice, Kralja Tomislava 20 u Sopju, a za sjednicu je predviđen slijedeći

DNEVNI RED:

  • Otvaranje sjednice
  • Utvrđivanje kvoruma
  1. Izbor Mandatne komisije
  2. Izvješće Mandatne komisije
  3.  Izbor Odbora za izbor i imenovanja
  4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća
  5. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća

POZIVAMO ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SOPJE DA SE SJEDNICI ODAZOVU U ZAKAZANO VRIJEME.

 

PO OVLAŠTENJU VLADE  RH

PREDSTOJNICA

Katarina Boljevčan, dipl.iur.