OBAVIJEST o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

REPUBLIKA HRVATSKA
Virovitičko-podravska županija
Općina Sopje
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-01/17-01/03
URBROJ: 2189/10-03-17-09
Sopje, 26. travanj 2017.

 

OBAVIJEST
o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti
kandidata/kandidatkinja

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa (Natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje, na radna mjesta:
1. Viši upravni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci, u pola radnog vremena (4 sata)
2. Financijsko-računovodstveni referent- 1 izvršitelj na određeno – 12 mjeseci, puno radno vrijeme (8 sati),

objavljenog dana 14. Travnja 2017. godine objavljenog dana 14.travnja 2017. godine u Narodnim Novinama br. 37/2017 i na web stranici Općine Sopje, obavještava da formalnim uvjetima udovoljavaju slijedeći kandidati (isti imaju pravo pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti):

1. JOSIP MAREKOVIĆ, Sopje, Kralja Tomislava 12, 33525 Sopje
2. IVANA KARAFA, Sopje, V. Nazora 60, 33525 Sopje
3. NATAŠA HRGOVIĆ, Novaki, B. Radića 78, 33520 Slatina.

 

Predsjednik Povjerenstva:

Berislav Androš, v.r.