Ponovljeni JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine Sopje

Predmet javnog natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine Sopje, održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

TEKST NATJEČAJA I DOKUMENTACIJU PREUZMITE NA LINKU:

javni-natjecaj-odrzavanje-nerazvrstanih-cesta-2016