Odluka – izmjene PPU Općine Sopje

Ovdje možete pogledati Odluke vezane za Prostorni plan uređenja Općine Sopje

ODLUKA_ o _izradi_III_Izmjena i dopuna PPUO Sopje

Odluka o započinjanju postupka ocjene strateške procjene utjecaja PPU 205