17. sjednica Općinskog vijeća – 09.03.2016. – IZMJENA

Općinska uprava

Predsjednik općinskog vijeća Ivo Horvat je za dan 09.03.2016. godine sazvao 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sopje s slijedećim Dnevnim redom:

  1. Aktualni sat;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća;
  3. Usvajanje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PPU Općine Sopje; (usklađivanje s Zakonom)
  4. Usvajanje Pravilnika o pravu na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija;
  5. Usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sopje u 2016.godini;
  6. Informacija i usvajanje godišnjeg izvješća načelnika o načinu gospodarenja otpadom te  o prikupljanju otpada Slatina kom d.o.o.;
  7. Razmatranje i usvajanje izvještaja ostvarenja Proračuna Općine Sopje za 2015.godinu;
  8. Usvajanje Odluke o izmjeni Pravilnika o plaćama djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sopje.

Molimo vijećnike da se odazovu ovom  sazivu, a o eventualnoj spriječenosti i nedolasku da obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje ili Predsjednika Općinskog vijeća zaključno s danom održavanja sjednice.

Predsjednik vijeća

IVO HORVAT