Registar korisnika sponzorstva i donacija u 2015.godini

Općina Sopje je tijekom 2015.godine za djelovanje udruga i organizacija koje skrbe o zaštiti i spašavanju u Općini Sopje izdvojila sredstva prema slijedećoj evidenciji:

Registar korisnika sponzorstva i donacija