KONCESIJA DIMNJAČARSKIH USLUGA

Općina Sopje dodijeliti će koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na rok od 5 godina.

PREDMET KONCESIJE

Komunalna djelatnost: obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sopje

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sopje  što razumijeva provedbu obveze čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a odnosi se na obavljanje poslova:

  • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,
  • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
  • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
  • poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Područje obavljanja djelatnosti koncesije: Sopje i naselja:  Grabić, Nova Šarovka, Gornje Predrijevo, Kapinci, Vaška, Novaki, Španat, Josipovo, Višnjica, Sopjanska Greda.

Rok trajanja koncesije: 5 godina   (razdoblje 2016.-2021.godina).

 

DOKUMENTACIJA:

KONCESIJA – DOKUMENTACIJA DIMNJAČAR osnove

Ponuda, Cjenik, Izjave – Dimnjačarske usluge

UGOVOR O KONCESIJI DIMNJAČARSKE USLUGE

 

Ugovor za dimnjačarske usluge sklopiti će se s ponuditeljem po slijedećoj Odluci:

Odluka o odabiru ponuditelja Dimnjačar