16. sjednica Općinskog vijeća

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SOPJA

Predsjednik Općinskog vijeća Ivo Horvat sazvao 16. sjednicu Vijeća za SRIJEDU, 09. prosinca 2015. godine s početkom rada u 19,00 sati, u vijećnici Općine Sopje, K. Tomislava 20.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

-Aktualni sat;
-Usvajanje zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća;
-Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Općine Sopje 2015-2020 godine;
-Donošenje Odluke o usvajanju II.Izmjena I dopuna Proračuna Općine Sopje za 2015 godinu;
-Donošenje Odluke o Proračunu Općine Sopje za 2016 godinu s projekcijama za 2017 i 2018 godinu i usvajanja pripadajući programa;
-Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sopje za 2016 godinu;
-Donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva s Općinom Čađavicom.

Molimo Vijećnike Općine Sopje da se odazovu pozivu koji će im zajedno s materijalima za Sjednicu biti pravodobno dostavljen, a o eventualnoj spriječenosti i nedolasku da obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje ili Predsjednika Općinskog vijeća zaključno s danom održavanja sjednice

JUO Općine Sopje