Napreduju radovi na izgradnji vodovoda u G.Predrijevu

Načelnik općine Sopje je s predstavnicima Mjesnog odbora Gornje Predrijevo, predstavnicima tvrtke Komrad d.o.o. i  Slatina kom d.o.o. kao izvođačima radova obišao radove na izgradnji sekundarnog voda vodovoda u Gornjem Predrijevu.

Lijepo vrijeme omogućava nesmetano odvijanje radova, pa se izvođači nadaju da će u roku završiti započete radove i  omogućiti stanovništvu priliku za priključak na vodu.

IMG_20151029_121536 IMG_20151029_121303 IMG_20151029_121501 IMG_20151029_121236