Izmjene Plana prijema na osposobljavanje

Na nižem linku objavljene su

Izmjene plana prijema na stručno osposobljavanje 2015 (2)