Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.godinu

Sukladno I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sopje za 2015.godinu izvršene su i Izmjene i dopune Plana nabave općine Sopje za 2015.godinu.

Izmjene i dopune plana nabave Općine Sopje dostupne su na nižem linku:

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2015