Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja certificiranje JR

Po pozivu za snimanje javne rasvjete, izradu energetskog pregleda i elaborata o izvršenom energetskom pregledu javne rasvjete u Općini Sopje odabran je ponuditelj:  ELEKTROKOVINA d.o.o. Hrvatski Leskovac

Odluka o odabiru nalazi se na  linku:

 

Odluka o odabiru JR