POČETAK RADOVA NA PLINOFIKACIJI

IMG_20150407_140842   IMG_20150407_141517

 IMG_20150407_142431

Dana 07.travnja započeli su radovi na plinovodu Nova Šarovka – Sopje te plinofikacija naselja Sopje.

Ukupna dužina plinske mreže je oko 10000 metara, a vrijednost radova cca 1.150.000,00 kuna.

Po predviđanju HEP – Plin d.o.o., distributera za plin i izvođača radova tvrtke Industropromet d.o.o. Zagreb, radovi bi trebali biti dovršeni najkasnije do srpnja 2015.godine.