OBJAVA BIRAČIMA

Ovdje možete preuzeti:

     Objava biračima

za Izbore koji će se održati 31.svibnja  2015. godine

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine.

Postupak izbora članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina koji se biraju u jedinicama sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uredit će se posebnim zakonom.

Do stupanja na snagu novog zakona na snazi ostaju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se odnose na izbore za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama te odredbe o izboru članova predstavničkih tijela u dijelu odgovarajuće primjene na izbore za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina.

 

Zakoni i drugi propisi za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

  1. Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05-pročišćeni tekst i 109/07)
  2. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tekst, 113/00,124/00 – proč. tekst, 28/01, 41/01 – proč. tekst, 55/01 – ispr., 76/10 i 85/10 – proč. tekst)
  3. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka USRH – ukida se čl. 38. st. 3., 80/10 i 93/11 – Odluke USRH broj U-I-3597/2010, U-I-3786/2010 i U-I-3553/2010 od 29. srpnja 2011.)
  4. Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12)
  5. Zakon o registru birača (Narodne novine broj 144/12)
  6. Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj107/07 i 118/12)