Mjesni odbor Španat dobio novih 10 kompleta stolova

Načelnik Općine Sopje Josip Granjaš je u nazočnosti Predsjednika Općinskog vijeća Ive Horvata predao predsjedniku Mjesnog odbora Španat  Danielu Stipančeviću  10 novih kompleta stolova i 2 crkvene klupe.
Time Općina Sopje nastavlja aktivnosti na uređenju i opremanju mjesnih domova na području Općine.