Plan nabave za 2012. godinu

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ( NN 110/07 i 125/08-pročišćeni tekst), i na temelju članka 32. Statuta Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje br. 1/06), Općinsko vijeće Općine Sopje na 21. sjednici održanoj 12. prosinca 2011. godine, donosi plan nabave za 2012. godinu. Ovim Planom nabave planiraju se nabave roba i usluga u poslovnoj godini 2012. U 2012. godini planira se nabaviti slijedeće:

Ovdje možete preuzeti dokument PLAN NABAVE ZA 2012. GODINU u PDF formatu (17)