Odluka o raspisivanju koncesije za komunalni otpad 2012.

Ovdje možete preuzeti dokument Odluka o raspisivanju koncesije za komunalni otpad 2012. u PDF formatu (22).