Javni poziv Općine Sopje za dostavu ponuda za kamen

Molimo Vas da nam za potrebe uređenja poljskih putova na području općine Sopje dostavite svoju ponudu za:

1. Kamen tucanik 30-60 mm – cijena po m3 ili T;
2. Tamponska mješavina 1 mm -63 mm – cijena po m3 ili T;

3. Usluga prijevoza po m3 ili T do naselja u sastavu Općine Sopje
(Španat, Novaki, Vaška, Kapinci, Sopje, Nova Šarovka, Gornje Predrijevo, Grabić, Josipovo).

Ukupna vrijednost robe i usluge koja se nabavlja treba biti do 200.000,00 kn sukladno proceduri bagatelne nabave za robu i usluge prema Uputama za nabavu robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti, Klasa:011-01/13-01/04; ur.broj:2189/10-04-13-01 od 10.12.2013.godine).

Vašu ponudu molimo dostaviti pisanim putem s pozivom na gornju Klasu i Ur.broj.

Rok za dostavu Ponuda 15 dana od objave dokumenta.