Župan Viroviticko-podravske županije proglasio je elementarnu nepogodu za podrucje Općine Sopje

Dana 05. svibnja 2014. godine župan Viroviticko-podravske županije proglasio je elementarnu nepogodu za podrucje Općine Sopje, nastalu zbog velikih količina oborina (iznad višegodisnjeg prosjeka) uslijed čega je došlo do izlijevanja vode iz kanalske mreže na poljoprivredne površine, te je došlo do nastanka šteta na svim poljoprivrednim kulturama (žitaricama, industrijskom bilju, povrću, krmnom bilju, livadama i pašnjacima).

Općinsko Povjerenstvo Općine Sopje obišlo je cijelo područje općine te utvrdilo štetu u postotcima od 30-100% jer se na pojedinim zahvaćenim površinama voda neće povući danima što će za posljedicu imati venuće biljaka i nepovratno stradavanje usjeva.

Nastale štete prijavljuju se na obrascima EN-P, koje možete preuzeti u Općini Sopje i na web stranicama općine u periodu od 12-21 svibnja 2014. godine.

Prijava štete (Obrazac) PDF (59)