Upute za nabavu robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti

U privitku se nalazi akt kojim se uređuju pravila, odgovornosti i postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn  i  radova do procijenjene vrijednosti  do  500.000,00 kn.

UPUTE o JAVNOJ NABAVI