UPRAVA

OPĆINA SOPJE

Općina sopje je jedinica lokalne samouprave utvrđena Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici HrvatskojOpćina Sopje obuhvaća slijedeća naselja:

 

 • Sopje – sjedište općine
 • Vaška
 • Novaki
 • Josipovo
 • Nova Šarovka
 • Kapinci
 • Gornje Predrijevo
 • Grabić
 • Španat
 • Sopjanska Greda
 • Višnjica

Opširnije >>

NAČELNIK OPĆINE SOPJE

Dobrodošli na web stranice Općine Sopje koja je namijenjena informiranju stanovnika Općine i svih dobronamjernih posjetitelja. Ove web stranice objedinjuju povijest Općine Sopje, njezino gospodarstvo i turizam, sportski, kulturni i religijski život njezinih stanovnika te nude aktualne vijesti o radu Općinskih tijela.

Ovjera prošlosti je zapisana na ovim stranicama, a njezina budućnost će se tek pisati. Nadamo se da ćete postati redoviti posjetitelj naših stranica te se uključiti u rad udruga naše Općine te da ćemo zajedno sagraditi moderniju i ljepšu Općinu za nas i našu djecu.

S poštovanjem,
Načelnik Općine Sopje
BERISLAV ANDROŠ, bacc.oec.

PROČELNIK JUO-a

> Kontakt: 033/400-384

RAČUNOVODSTVO

> Kontakt: 033/548-408; 098/492-869

KOMUNALNI REDAR OPĆINE SOPJE

Radno vrijeme: PONEDJELJAK, UTORAK, svaka 2. SRIJEDA – Općina Sopje
> Ivan Grgić
> Kontakt: 098 492 637

Tel: 033/548-408;  098/492-869
Fax: 033/548-026
E-mail:  opcinasopje@gmail.com

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SOPJE:

> SINIŠA HRGOVIĆ

POTPREDSJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SOPJE:

> Ivica Marić  i  Mario Kupres

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SOPJE:

> Mihaela Mandić
> Ivan Mađarić
> Mirko Jelinek
> Miodrag Rodić
> Nataša Hrgović
> Ivana Slivar
> Danijel Hrgović
> Branko Tušek
> Slavko Špoljarić

> SOPJE:
> VAŠKA:
> NOVAKI:
> NOVA ŠAROVKA:
> JOSIPOVO:
> KAPINCI:
> GRABIĆ:
> ŠPANAT:
> GORNJE PREDRIJEVO:

Povjerenstvo za nabavu roba, radova i usluga:

 1. Mario Kupres
 2. Zdravko Dvojak
 3. Jozo Čvek

Povjerenstvo za procjenu šteta i šteta od elementarnih nepogoda

 1. Ivica Marić
 2. Branimir Heđi
 3. Tomislav Krištan

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu vrijednost

 1. Zlatko Androš
 2. Marija Čupar
 3. Kristina Benković
 4. Ivica Marić
 5. Mario Kupres

Povjerenstvo za sport i kulturu

 1. Josip Mareković
 2. Nedeljko Benko
 3. Ivan Mađarić

Stambeno-komunalna komisija

 1. Ivan Grgić
 2. Antun Marošević
 3. Vladimir Dvojak

Socijalno vijeće općine Sopje

 1. Mihaela Mandić
 2. Natalija Neugebauer
 3. Miodrag Rodić
 4. Milan Dvojak

Odbor za priznanja Općinskog vijeća

 1. Siniša Hrgović
 2. Tomislav Marić
 3. Mirko Jelinek
 4. Tihomir Kukuljević
 5. Ivan Oreški

Inventurna komisija

 1. Željko Janečić
 2. Robert Brezovčan
 3. Ivan Grgić

Agencija za poljoprivredno zemljište

 1. Josip Mareković

Povjerenstvo za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 1. Željko Janečić
 2. Zdravko Dvojak